Dünya standartlarında kaliteli elektrik malzemesi üreten ve ürettiren, bölgesinde lider ve güçlü bir marka olmakanlayışıyla;

Müşterilerimizin ve ilgili taraflarımızın beklentilerini eksiksiz karşılamak üzere uygulanabilir şartları gözeterek, koşulsuz müşteri memnuniyetini ve güvenini sağlamak,

Entegre Yönetim Sistemimizin sürekli iyileştirilmesi ve kalite tanımına uygun nitelikte nihai ürün ve hizmetin üretimi için, tüm personelinin eğitim faaliyetlerini sürdürmesi ve kalite ekip çalışmalarına katılımının sağlanmasına yönelik tüm olanakları temin etmek,

Müşteri şartları ve yasal şartların yerine getirilmesi için gerekli tüm faaliyetleri planlamak ve uygulamak,

Kaynaklarımızı yerinde kullanarak, müşteri taleplerinizamanında ve rekabet edici fiyatlarda karşılamak,

Faaliyetlerini yürütürken çevreye ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmeyi önlemek, kaynakları etkin ve planlı kullanarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak.

Atıklarımızın geri kazanım yolu ile bertarafını sağlayarak kirliliği önlemek,

Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,

Bu doğrultuda çalışanlarımızın İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyerek bunları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak

Şirketimizin Entegre Politikasıdır.

Hıdır Kaçmaz

Yön.Kur.Başkan Yard.

Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için kişisel veri politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

Size Ulaşabilmemiz İçin